En undersøgelse af specialiserede og ikke-specialiserede lærere, der bruger Charanga.

Med grundlag i to uafhængige kandidatspecialer er de positive beviser overvældende. Specialerne har påvist at skoler,
der bruger Charanga, oplever en væsentlig forbedring i musikundervisningen og musikudøvelsen. Vores tætte forbindelser med skolerne betyder, at vi har bred indsigt i, hvor effektivt programmet virker for lærerne.

Tæt på 1.000 musiklærere har delt deres erfaringer med brugen af Charanga-platformen via en online undersøgelse. 96 % beretter om forbedringer i kvaliteten af deres undervisning og elevernes færdigheder. Det har givet ansatte – og især ikke-musikere – selvtillid, professionel viden og redskaber til at levere spændende og moderne musikundervisning.

Illustration of teacher with flashing brain

Øgede færdigheder

Forbedret viden Bedre
undervisningskvalitet

Illustration of teacher in yoga position

Forbedret trivsel

Øget selvtillid/jobtilfredshed
reduceret arbejdsbyrde

Illustration of happy pupils with blackboard

Positive elevresultater

Flere færdigheder
Mere musikalsk aktivitet

Key: Specialist Ikke-specialist